Analýza stopových prvků ve vlasech - laboratoř Biomol-Med

Dopřejte tělu lepší podmínky jeho biochemického fungování.“ 

 

Prvky můžeme rozdělit na:

   ·   biogenní (životně nezbytné), tvořící kostru, měkké tkáně a regulátory mnoha fyziologických funkcí, např. srážení krve, přenosu kyslíku, aktivaci enzymů

   ·   neutrální, bez nichž může metabolismus fungovat

   ·   toxické, které mají tendenci se hromadit hlavně v játrech, ledvinách a slinivce.

Při dlouhodobé expozici se toxické prvky ukládají i jinde, např. olovo a hliník v kostech, dále olovo, rtuť a hliník v mozkové tkáni a kadmium ve vlasových cibulkách.

Výsledky rozboru vlasů se od rozboru krve či moče liší dlouhodobou objektivností (2-3 měsíce), izolovaností (keratinový obal zabraňuje unikání vnitřních složek a pronikání zevních nečistot) a 50-ti násobně vyšší schopností vázat zkoumané prvky (aminokyselina cystein). Laboratoř Biomol (Polsko) působí již přes 10 let a provedla více než 135.000 analýz stopových prvků z vlasů.


Ve finální brožuře o 28 stranách formátu A4 se dozvíte o:

   ·   podrobnostech o jednotlivých prvcích,

   ·   důležitosti vyváženého zastoupení makro i mikroelementů,

   ·   procesech minerální přeměny ve Vašem těle:

   ·   jak probíhá trávení a hlavně využívání živin ze stravy

   ·   ke kterému typu metabolismu patříte - mezi 8 podkategorií: od rychlý A až po pomalý D

   ·   jaké vlivy působí na hormonální systém

   ·   ke kterým oslabením a chorobám máte dispozice (vrozené i získané)

Výsledky je možné získat v češtině, slovenštině, angličtině, němčině, ruštině, ukrajinštině a polštině.

Užití spektrometru  ICP Optima 5300 DV Perkin Elmer odhalí ve vzorku vlasů 24 prvků (vápník, sodík, draslík, fosfor, zinek, magnesium, železo, měď, nikl, mangan, selen, chrom, molybden,  kobalt, germanium, křemík, síra, jód, cín, vanad, stroncium, bor, lithium, baryum)a 5 prvků toxických (arsen, rtuť, hliník, kadmium, olovo). Barevné znázornění poukáže na případné odchylky.

Dalším grafickým rozborem jejich vzájemných poměrů získáte vhled do fungování celého těla!

Návod k prvním krokům změny stravování (krátkodobý cíl) představuje zásady, které umožní vyvarovat se chyb ve stravování. Zároveň se dozvíte, jak první změny uskutečnit a co je může provázet.

Podrobná doporučení (dlouhodobý cíl)

   ·   jaké potraviny vybírat

   ·   jaké množství potravin od určité skupiny živin

   ·   v jak velkých porcích a jakým způsobem připravených

Podpora v podobě výživových doplňků – jaké doplňky jsou podstatné právě pro Vás jako:

   ·   podpora změn ve stravování (usnadní výživové změny, které chcete uskutečnit - 3 měsíce)

   ·   preventivní program (následný program na dobu cca 6 měsíců) 

Vyšetření je vhodné zejména:

   ·   pro lidi s poruchami gastroenterologickými (špatné vstřebávání, nechutenství), hormonálními (výkyvy regulace žláz s vnitřní sekrecí – nejen štítná žláza), dermatologickými (lupénka, vitiligo, vypadávání vlasů atp.), neurologickými, kardiologickými,

   ·   při odstraňování nadváhy a léčbě obezity,

   ·   při onemocněních kostí a kloubů,

   ·   při podezření na otravu toxickými látkami,

   ·   pro sportovce (v období přípravném i při regeneraci) a náročně pracující (fyzicky i psychicky),

   ·   pro příznivce zdravého životního stylu,

   ·   jako podklad pro léčebná a výživová doporučení lékařů a poradců v oblasti výživy

Vlastnosti:

Přednosti:

   ·   zhodnocení typu metabolismu

   ·   relevantní vyhodnocení

   ·   pohodlný odběr vzorku

   ·   levné informace o sobě samých

   ·   tištěné i digitální zpracování

   ·   dozvíte se více než nyní očekáváte

·   Interpretace poměrů bioprvků Vám ukáže souvislosti prvků a tělesných funkcí, získáte však také odpověď, ke kterým dispozicím Vaše strava směřuje (co jí chybí a kterým rizikům je třeba se vyhnout) a co je potřeba udělat k vyrovnání vzniklých odchylek.

Postup:

Shrnutí, ceny a postup odběru vlasů

1.krok: - vyplnění dotazníku Biomol-MED

              - odebrání vzorku vlasů

              - úhrada platby

2.krok: - odeslání vzorku do laboratoře

              - zpracování analýzy v Polsku

              - vyplnění Dotazníku klienta KZ

3.krok: - doručení finální brožury do ČR

              - zpracování doporučení poradcem KZ

              - osobní interpretace výsledků

- klikněte prosím níže:

 

              Analýza stopových prvků ve vlasech - laboratoř Biomol, z vlasů, zhodnocení jídelníčku, objednat, kde

Copyright © 2023 Komplexní zdraví